Program Jalinan Kasih UPSR telah diadakan bersama ibu bapa murid Tahun 6. Pengisiannya ialah paparan pencapaian murid, tips target oleh setiap guru mata pelajaran UPSR dan sesi perbincangan bersama ibu bapa. Semoga program ini memberi manfaat kepada semua pihak.