Hari Terbuka telah diadakan. Terima kasih kepada ibu bapa yang hadir.