Terima kasih kepada semua guru kerana terlibat dalam menjayakan program ini demi kecemerlangan murid. Program Pecutan Akhir UPSR ini juga akan diadakan pada Sabtu terakhir minggu hadapan sebelum UPSR berlangsung. Semoga semua pihak mendapat keberkatan daripada program ini.