30 DISEMBER 2016: PENDAFTARAN DAN TAKLIMAT TAHUN 1

Pendaftaran dan taklimat Tahun 1 telah diadakan. Terima kasih kepada ibu bapa yang hadir dan memberikan kerjasama yang terbaik.