Perkhemahan Unit Beruniform merupakan salah satu aktiviti utama sekolah dan telah diadakan di RAF Point, Kota Tinggi. Objektif utama program ini ialah untuk memupuk keyakinan, nilai kepimpinan, semangat kerjasama dan meningkatkan disiplin di kalangan peserta perkhemahan. Semoga segala pengalaman yang diperoleh dijadikan pelajaran berguna bagi setiap peserta.  Terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung terutamanya kepada pihak RAF Outdoor Pursuit dan tidak lupa juga buat ibu bapa yang memberikan sokongan terhadap program sekolah ini. Sila klik gambar di bawah untuk melihat rentetan aktiviti dan ragam peserta perkhemahan pada kali ini.