30 OKTOBER 2017: KARNIVAL SUKAN - SK LARKIN 1

Terkini

30 OKTOBER 2017: KARNIVAL SUKAN

Karnival Sukan telah diadakan. Pertandingan Bola Beracun dijalankan untuk murid Tahap 1 manakala Pertandingan Bola Baling untuk murid Tahap 2. Tahniah kepada semua murid yang
terlibat. Sila klik gambar di bawah untuk melihat rentetan peristiwa semasa Karnival Sukan ini dijalankan.