Karnival Sukan telah diadakan. Pertandingan Bola Beracun dijalankan untuk murid Tahap 1 manakala Pertandingan Bola Baling untuk murid Tahap 2. Tahniah kepada semua murid yang
terlibat. Sila klik gambar di bawah untuk melihat rentetan peristiwa semasa Karnival Sukan ini dijalankan.