26 APRIL 2018: PROGRAM PENGUNGSIAN BANGUNAN

Program Pengungsian Bangunan telah diadakan. Program ini merupakan salah satu aktiviti dalam Latihan Kebakaran yang diadakan pada setiap tahun.