Program Ceramah Learning Smart Memory telah diadakan untuk murid Tahun 4, 5 dan 6. Terima kasih kepada pihak Smartstudy.