Pendaftaran Tahun 1 Sesi 2019 telah diadakan. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung termasuk ibu bapa yang hadir.