18 NOVEMBER 2018: HARI BICARA AKADEMIK DAN HARI KEUSAHAWANAN - SK LARKIN 1

Terkini

18 NOVEMBER 2018: HARI BICARA AKADEMIK DAN HARI KEUSAHAWANAN


Hari Bicara Akademik Dan Hari Keusahawanan telah diadakan. Terima kasih kepada semua pihak termasuk ibu bapa dan murid-murid yang telah memberikan sokongan yang baik. Terima kasih kepada pihak yang tidak terlibat secara langsung. Syabas!