Kem Bestari Solat Siri 2 telah diadakan dengan lancar.