Program Mini Perkhemahan telah diadakan melibatkan semua murid.