Latihan Dalam Perkhidmatan Pelaksanaan Bilik Darjah (PBD) telah diadakan. Kebolehpercayaan dan penguasaan guru terhadap pentaksiran bilik darjah di sekolah amat penting. Sila klik di sini untuk meihat gambar seterusnya.