Permuafakatan Ibu Bapa Tahun 6 Kali Kedua telah diadakan. Kali ini pertemuan ini meliputi Dialog Prestasi Ujian Percubaan UPSR, penyemakan slip meja dan alamat bagi urusan UPSR dan penempatan ke Tingkatan 1. Sila klik di sini untuk melihat gambar seterusnya.