Tema kemerdekaan pada kali ini ialah Keluarga Malaysia Teguh Bersama.