Semoga semua murid dapat menjaga kesihatan diri dan duduk di rumah.